Mała Biblioteka Światoteka - Uśmiech Świata

 

Co tydzień w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej odbywają się zajęcia w ramach projektu „Biblioteka-Światoteka”, w których uczestniczą dzieci i młodzież zainteresowana działalnością twórczą. Ideą organizującą tegoroczne zajęcia jest otwarcie na wielokulturowość.

Poznając różnorodność świata ludzkiej kultury, dowiadujemy się więcej o kulturze własnej, spotykając się z „innym” dowiadujemy się więcej o sobie.

Podczas spotkań w Bibliotece Siedmiu Kontynentów Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej razem z młodymi uczestnikami projektu Biblioteka Światoteka (www.bibliotekaswiatoteka.blogspot.com) staramy się otworzyć na odmienność kulturową poszukując tego co wspólne i ucząc się tolerancji wobec różnic kulturowych.

Na zajęciach z cyklu „Uśmiech świata” wirtualnie zwiedzamy kontynenty – oglądamy filmy i fotografie, czytamy baśnie i legendy poszczególnych narodów, które inspirują nas do działań artystycznych związanych z kulturą, tradycjami i obyczajami danego państwa.

Wspólnie z dziećmi bawimy się jak ich rówieśnicy z różnych stron świata, rozmawiamy o życiu, codziennych obowiązkach, religii i świętach jakie obchodzą.

W naszych cotygodniowych wędrówkach nie brakuje zapachów, smaków, kolorów i muzyki charakterystycznej dla danego regionu, co owocuje rozbudzoną ciekawością świata i zaraża „bakcylem” chęci poznawania nowego … bo ważne jest by dawać dzieciom możliwość zadziwiania się światem, aby w przyszłości nie oceniały odmiennych kultur przez pryzmat własnej, ale umiały i chciały poszukiwać wspólnego gruntu do dyskusji dla tolerancji i wzajemnego szacunku.

Inspiracją do realizacji projektu ”Uśmiech Świata” jest działalność Fundacji Edukacji Międzykulturowej, scenariusze i pomysły zawarte na portalu http://miedzykulturowa.org.pl oraz album fotografii Elżbiety Dzikowskiej.(Dzikowska E., Uśmiech Świata, Warszawa 2008)

 

 

2009 - 2010 Klanza Kraków   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków