Partnerstwo dla dzieci - Oderwij dzieci od ulicy

 

"Oderwij dzieci od ulicy" - to tytuł tegorocznej kampanii społecznej na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i marginalizacją, spędzających większość swego czasu w środowisku rówieśniczym, pozbawionych właściwych wzorców rodzinnych i społecznych. Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzeby tej liczącej ponad 300 tys. grupy dzieci w całej Polsce oraz zachęcić do niesienia im pomocy - poprzez przekazywanie podatku 1% na projekty realizowane z dziećmi przez pedagogów ulicy oraz zaangażowanie osób indywidualnych i firm w bezpośrednie działania, służące rozwojowi tych dzieci i zdobywaniu niezbędnych doświadczeń społecznych, budowaniu poczucia własnej wartości oraz chęci zmiany negatywnego wzorca życiowego. Kampania jest elementem wieloletniego programu społecznego "Partnerstwo dla dzieci", realizowanego przez "Wspólną Drogę - United Way Polska" z udziałem organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych, uczelni i instytucji od 2007 roku.

Oderwij dzieci od ulicy

 

2009 - 2010 Klanza Kraków   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków