Oferta

Poniżej znajdziecie Państwo listę i opisy warsztatów, które odbyły się w naszym oddziale. Warsztaty te nasz oddział może zorganizować na zamówienie przez różne instytucje np. przedszkola, szkoły, świetlice itd. Zapytanie o szczegóły( dostępność, cenę, terminy szkoleń) można kierować drogą mailową na adres wroclaw@klanza.org.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów, które znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

 


JAK DAWID TAŃCZYĆ CHCĘ

Autorzy: Teresa Eliza Trojanowska, Izabela Wójcik i Justyna Wójcik-Nurzyńska

Prowadzący: Izabela Wójcik

Adresaci: nauczyciele nauczania zintegrowanego i klas starszych szkoły podstawowej, liderzy grup, katecheci, animatorzy grup działających przy parafiach.

W programie:

 • praktyczna nauka 15 tańców różnych narodowości, z fabułą,
 • metodyka nauki tańca, kryteria dostosowania tańców do grupy,
 • metody integracyjne, dramowe, rozluźniające, muzyczno–ruchowe pomocne w budowaniu więzi w grupie lub w klasie szkolnej
 • sposoby wykorzystania muzyki na lekcji.

JAK DAWID TAŃCZYĆ CHCĘ / dla katechetów


RYTMIKA VIVA
15 godzin dydaktycznych

Prowadzący: prof. Barbara Gruberne-Bernacka (profesor Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach, absolwentka Instytutu Jaques-Dalcroze'a w Genewie. Autorka radiowych audycji umuzykalniajacych dla przedszkolaków.

Warsztat adresowany jest do osób pracujacych z dziecmi w przedszkolu, szkole, terapeutów, instruktorów (nie tylko osób przygotowanych muzycznie).

W programie praktyczne cwiczenia muzyczno-ruchowe wg metody Emila Jaques - Dalcroze'a, zadania integrujace, koncentrujace - w tym cwiczenia hamujaco-pobudzajace, utrzymujace dziecko w stalej gotowosci do dzialania, uczace szybkiego reagowania na róznego rodzaju sygnaly odbierane za pomoca zmyslów, dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, uczace dzialania spontanicznego, a jednoczesnie kontrolowanego oraz cwiczenia pobudzajace twórcze myslenie i dzialanie, których celem jest wszechstronny rozwój czlowieka, podnoszenie poczucia wlasnej wartosci. Rytmika viva moze znalezc zastosowanie w przedszkolu, szkole, na zajeciach pozalekcyjnych (teatr, taniec), terapii dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi, terapii dysleksji i dysgrafii, terapii osób z zaburzeniami osobowosci.


POZNAĆ PRZYRODĘ I CIESZYĆ SIĘ RUCHEM (warsztaty wiosenne)
15 godzin dydaktycznych

Autor: Zofia Zaorska

Prowadzący: Maria Budzyńska, Krystyna Dachtera.

Warsztat zawiera duży wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy, które można wykorzystać w działaniach w plenerze, w bliskim kontakcie z przyrodą. Wśród nich: zabawy aktywizujące i ruchowe, techniki plastyczne i audiowizualne oraz metody komunikacji i informacji zwrotnych. Warsztat kierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.


METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ
Wprowadzenie do pedagogiki zabawy (dawniej kurs wstępny z pedagogiki zabawy)
15 godzin dydaktycznych

Autor: Zofia Zaorska

Prowadzący: Maria Budzynska, Krystyna Dachtera, Irena Kalinowska, Iwona Podlasinska, Anna Sorsa, Izabela Wójcik

Warsztat przybliża cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwala poznać metody organizacji sytuacji początkowych w grupie (działania rozluźniające i integrujące, prowadzenie dyskusji), metody informacji zwrotnych, tańce integracyjne, zabawy dla małych i dużych grup.

Program adresowany jest do nauczycieli szkół wyższych, średnich i podstawowych oraz przedszkoli, pracowników placówek opiekunczo-wychowawczych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, muzeów, bibliotek, katechetów, organizatorów kolonii, zimowisk, obozów, pracowników socjalnych, domów opieki społecznej, organizatorów turystyki i działań ekologicznych, studentów kierunków pedagogicznych.

Cele:

 • organizacja sytuacji poczatkowych w grupie
 • poznanie metod rozluzniajacych i integrujacych grupe
 • umiejetnosc prowadzenia dyskusji
 • otrzymywanie informacji zwrotnych
 • poznanie kilkunastu tańców przydatnych w pracy z grupa

JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY
15 godzin dydaktycznych

Autor: Zofia Zaorska

Prowadzący: Maria Budzynska, Krystyna Dachtera, Izabela Wójcik

W programie warsztatów jest przeprowadzenie zabaw fabularyzowanych "Cyrk", "Chaosja i Normalia", prezentacje i przygotowanie do organizacji imprezy plenerowej oraz realizacja scenariusza "Imprezy na haslo". Do udzialu zapraszamy pracowników domów kultury, placówek oswiatowych i wychowawczych.


ŚWIAT GAZET I NIE TYLKO
15 godzin dydaktycznych

Autorzy: Krystyna Dachtera, Irena Kalinowska, Anna Sorsa

Celem warsztatu jest poznanie niekonwencjonalnych metod wykorzystania gazet jako tworzywa, rozwijanie wlasnych mozliwosci twórczych, stworzenie mozliwosci blizszego poznania siebie i czlonków grupy, tworzenie poczucia zaufania i odpowiedzialnosci, inspirowanie do wlasnych poszukiwań.


TEATR JAKO INTEGRACJA SZTUK CZ. I i II
15 godzin dydaktycznych

Autor: Maria Budzynska

Współpraca scenograficzna: Anna Morawiecka

W programie warsztatu:

 • metody pobudzania aktywnosci twórczej poprzez dzialania teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne;
 • nabycie umiejetnosci adaptacji teatralnej dowolnego utworu literackiego;
 • nauka budowania klimatu otwartosci i zyczliwosci w grupie.
 • ponadto w programie: teatr rak, nóg, cienia itp. oraz zapoznanie z róznymi technikami wykonywania lalek.

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA
15 godzin dydaktycznych

Autorzy: Maria Budzynska, Ewa Molenda-Pilecka

W programie:

 • pobudzenie aktywnosci twórczej w zakresie myslenia i dzialania,
 • twórcze rozwiazywanie problemów,
 • budowanie otwartosci i odwagi wobec trudniejszych zadan,
 • okreslenie przeszkód w procesie twórczym i podjecie próby ich przełamywania.

TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ CZ. I i II
15 godzin dydaktycznych

Autor: Leszek Gęca

Prowadzący: Irena Kalinowska, Izabela Wójcik

W każdej części przewidziana jest nauka 15 tanców do tradycyjnych melodii różnych narodów (m.in. tańce polskie, rosyjskie, hebrajskie, angielskie itd.). Proste i jednocześnie ciekawe rozwiązania choreograficzne pozwalają na naukę tych tanców w grupach wielopokoleniowych. Ponadto warsztat prezentuje proste formy muzyczno-ruchowe, plastyczne oraz zabawy integracyjne. Część I i II zawiera inne zestawy tańców.


GRY I ZABAWY MUZYCZNE
15 godzin dydaktycznych

Autor: Urszula Bissinger - Ćwierz

Animator: Joanna Litwinienko /Trener Ist. PSPIA Klanza/

W programie warsztatów:

 • Zabawy integracyjne i ruchowe dla grup wielopokoleniowych (np. uczniowie z rodzicami i dziadkami)
 • Zabawy na poznanie instrumentów orkiestry symfonicznej, inscenizacje do muzyki
 • Proste akompaniamenty do znanych piosenek
 • Tańce integracyjne
 • Zabawy plastyczne z muzyką artystyczną
 • Działania na aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem różnych rekwizytów
 • Piosenki z układami ruchowymi, zabawy z głosem
 • Ćwiczenia rozwijające poczucie rytmu i koncentrację
 • Ćwiczenia relaksacyjne dla każdej grupy wiekowej, zabawy na zaktywizowanie grupy

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ TWÓRCZĄ AKTYWIZACJĘ
20 godzin dydaktycznych

Autorzy: Iwona Podlasinska, Jerzy Kumiega

Celem warsztatu jest rozwijanie wyobrazni czytelniczej przez parateatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne dzialania, uwrazliwienie odbiorcy przez naturalne oddzialywanie sztuk zintegrowanych. Prezentowane w warsztatach metody pracy z czytelnikiem pomoga kazdemu bibliotekarzowi i nauczycielowi uatrakcyjnic wlasna prace i wskaza, czym jest radosc plynaca z umiejetnosci czytania.


PEDAGOGIKA ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
15 godzin dydaktycznych

Autor: Robert Domań

Prowadzący: Irena Kalinowska, Anna Sorsa

Program warsztatu obejmuje duzy wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy w grupie dzieci - w przedszkolu, swietlicy, domu rodzinnym. W programie: metody integracyjne, aktywizujace, rozluzniajace - zwiazane z ruchem, spiewem, tancem, gestem, plastyka; metody stymulujace twórcze myslenie oraz metody komunikacji informacji zwrotnej.


WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI LUDZI STARSZYCH
Cz. 1 cyklu trzech warsztatów: Dodać życia do lat
15 godzin dydaktycznych

Autor: dr Zofia Zaorska

Prowadzący: Alicja Nawrocka

Celem warsztatu jest prezentacja metod ułatwiających organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych. Adresowany do animatorów kultury.


LECZENIE SZTUKA, CZYLI ARTETERAPIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
15 godzin dydaktycznych

Autor: Anna Morawiecka (Warsztat gościnny)

Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych arteterapia (nauczycieli, instruktorow, studentów, mlodziezy). Moze okazac sie przydatnym w pracy z osobami zagubionymi, chorymi, majacymi klopoty z wyrazaniem i analiza wlasnych uczuc oraz w pracy nad rozwojem wlasnej osobowosci i budowaniem harmonii pomiedzy otaczajaca rzeczywistoscia a swiatem wewnetrznym. Szczególnie oczekiwane sa osoby watpiace w swoje plastyczne, czy muzyczne zdolnosci.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC - PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE
15 godzin dydaktycznych

Autorzy: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski, Lilianna Fularz

Warsztat adresowany jest do osób pracujących z dziećmi (przedszkole, nauczanie początkowe). Uczestnicy poznają 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: wracamy z wakacji, jabłka, w kasztanowym mieście, jesień-jesieniucha, jesienna narzeczona, walczyk na ślizgawce, jedzie grudzień, w karnawale, najłatwiejsze ciasto w świecie, pisanki, daj rękę wiosenko, jesteśmy kroplami tęczy, po łące biega lato, pan kolejarz, nie siedź w kącie, piłka Oli. W programie są zawarte również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzenia tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (powrót z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lato, wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana "Pojedziemy gdzieś daleko".


DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH - KREATYWNE PROWADZENIE GRUP PRZEDSZKOLNYCH
20 godzin dydaktycznych

Autorzy: Anna Jędryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

Celem warsztatu jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego "komponowania" imprez dla dzieci i rodziców. Warsztat jest próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma teatralna? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie - rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmuje także tańce, zabawy i ćwiczenia ułatwiające nauczycielom prace z dziećmi i wspópracę z rodzicami.


KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA
15 godzin dydaktycznych

Autorzy: Katarzyna Makarewicz, Beata Grabkowska

Warsztat rozwija umiejętności: zastosowania nieskomplikowanych tańców i układów ruchowych, wykorzystywania piosenek podczas zajęć z dziećmi, tworzenia scenariuszy impraz z wykorzystaniem prezentowanego materiału słowno-muzycznego, opracowania rytmicznych wierszyków i wyliczanek do zabaw.


PREZENTY NA KAŻDĄ OKAZJĘ
10 godzin dydaktycznych

Autor: Agata Kobielska

Warsztaty to kopalnia pomysłów na wykonanie oryginalnych prezentów przez dzieci, z tanich i łatwo dostępnych materiałów. Nic tak nie cieszy jak prezent zrobiony własnoręcznie przez dziecko! Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli plastyki, wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych.


WIO KONIKU, RUSZAJ Z NAMI - PROSTE TAŃCE Z PIOSENKAMI
20 godzin dydaktycznych

Autor: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

Warsztat zawiera 14 tańców i układów do polskich melodii m.in. My Cyganie, czy Wio koniku. Celem warsztatu jest przekonanie, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców. Warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów również zabawy integracyjne, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.


TAŃCZĄCE STOPY
10 godzin dydaktycznych

Autor: Sylwia Rzepecka

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców różnych placówek socjalnych i kulturowo-oświatowych. Uczestnicy poznają nowe, ciekawe, korekcyjne tańce integracyjne i zabawy zawierające ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę oraz zapobiegające najczęściej występującej wadzie stóp u dzieci jaką jest płaskostopie. Każdy nauczyciel dbający o prawidłowy rozwój fizyczny swoich podopiecznych znajdzie tutaj wiele ciekawych propozycji, które z powodzeniem wykorzysta w swojej pracy.


DELFIN - TRENING UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH
15 godzin dydaktycznych

Autor: Ewa Noga

Warsztaty adresowane są do nauczycieli kształcenia zintegrowanego, pracowników świetlic, pedagogów, studentów pedagogiki i psychologii oraz osób chcących rozwijać umiejętności poznawcze. Uczestnictwo w warsztatach pozwala na nabycie i doskonalenie zdolności rozwijania umiejętności poznawczych, poznanie konkretnych metod służących ćwiczeniu koncentracji, refleksu i spostrzegawczości, nabycie umiejętności pobudzania myślenia twórczego. Istnieje możliwość zakupienia pozycji książkowej DELFIN- trening umiejętności poznawczych autorstwa Ewy Nogi.

 

2009 - 2010 Klanza Kraków   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków